Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Holy and Great Council. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Holy and Great Council. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Η ΜΟΔΑ ΤΩΝ «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΝ» ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΣΤΑΣΗ


Κωνσταντίνου Νούση, Θεολογικός Σύνδεσμος Λάρισας

Είναι γεγονός ότι οι μέρες που διανύουμε είναι από εκκλησιολογικής απόψεως πονηρές και παράδοξες. Μια γενικότερη αναρχία και ασυδοσία λόγων και έργων κυριαρχεί, και σε αυτό τα μέγιστα έχει συμβάλει το διαδίκτυο.

ΜΙΑ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ; ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ


του Γρηγορίου Λαρεντζάκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου του Graz, ΑΜΕΝ
Παρακολουθῶ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἀγωνία τά πολλά προβλήματα, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζει ἡ Ὀρθοδοξία σήμερα καί τά ὁποῖα θέτουν σέ κίνδυνο τήν ἑνότητά της, ἀλλά καί ἐπηρεάζουν πολύ ἀρνητικά τό ἔργο της.

Πέμπτη, 6 Ιουλίου 2017

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ


Γράφει ο Αρχιμ.Ιωακείμ Οικονομίκος, Ιεροκήρυξ Ι.Μ.Κίτρους, amen
Με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης πέρυσι το καλοκαίρι,

ORTODOSSIA, I NODI IRRISOLTI


Ad un anno dal Concilio le tensioni fra i vari patriarcati continuano ad accentuarsi. Molto per questioni politiche
A un anno dal “Santo e Grande Concilio” che si sperava “panortodosso” ma che tale non fu, le relazioni tra le Chiese continuano ad essere turbate: del tutto irrisolto rimane il loro intrico in Ucraina, paese ove sempre più spinoso è il rapporto tra la Chiesa che si ricollega al patriarcato di Mosca e le due “autocefale” che guardano a Costantinopoli; e permane lo stato di scisma tra il patriarcato di Antiochia e quello di Gerusalemme.

CHIETI AND CRETE: TWO HISTORICAL EVENTS


Rev. Fr. Thomas FitzGerald, Professor of Church History and Historical Theology at Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, was invited to speak at the Orientale Lumen XXI Conference held at the Washington Retreat House in Washington, DC, June 19-23, 2017. The theme of the symposium was “Chieti and Crete: Two Historical Events.”

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ - ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ!


Του Αρχιμανδρίτη Γεράσιμου Φραγκουλάκη

Αννόβερο Γερμανίας

Παρήλθε και ο μήνας Ιούνιος κατά τον οποίο συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στο Κολυμπάρι της Κρήτης. 

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ;

Ἐπισκόπου Ἀβύδου Κυρίλλου (Κατερέλου)
Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος τῆς Κρήτης:
Νέα Εκκλησιολογία ἢ Πιστότητα στὴν Παράδοση;

1. Εἰσαγωγικὲς θεωρήσεις

Στὰ Πρακτικὰ τῆς Ε´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου παρατίθενται τὰ ἑξῆς:
«Δὲν πρέπει, οὔτε νὰ τοποθετῆται ἡ ἐλπὶς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν εἶναι καλοί, οὔτε ὅταν εἶναι κακοὶ νὰ συμπεραίνουμε ὅτι ἡ Ἐκκλησία χάθηκε.
Παρὰ ταῦτα ἐμεῖς δεχόμαστε καὶ τὴ δική τους κατηγορία, ἀφοῦ εἶναι ἀδελφοί μας. Καὶ ἐὰν μπορέσουν νὰ μᾶς ἀποδείξουν ὅτι εἶναι ἔνοχοι (αὐτοί, τοὺς ὁποίους κατηγοροῦν), ἐμεῖς θὰ τοὺς ἀναθεματίσουμε τὴν ἴδια ἡμέρα. Τὴν Ἐκκλησία ὅμως, τὴν ὁποία ὁ Θεὸς μᾶς ὑπεσχέθη καὶ μᾶς ἐδώρησε, οὔτε τήν «πουλᾶμε», οὔτε τὴν ἐγκαταλείπουμε».
Τὰ παραπάνω βαρυσήμαντα λόγια ἀποδίδονται στὸν Ἱερὸ Αὐγουστῖνο στὰ πρακτικὰ τῆς Συνόδου τῆς Καρθαγένης  ποὺ συνῆλθε τὸ 411 μ.Χ. Δὲν εἶναι ἀσφαλῶς τυχαῖο ὅτι τὸ παραπάνω ἀπόσπασμα διαβάστηκε στὴν Ε´ Πράξη τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου  στὸ γενικώτερο προβληματισμό της, ἐὰν εἶναι δυνατὸς ὁ ἀφορισμὸς καὶ κεκοιμημένων αἱρετικῶν.

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

SHINING FACE AS HIDDEN AND REVEALED CHRISTOLOGY

Abstract: The "shining face" theology as luminous metamorphosis of a visionary has experienced three great challenges: the anthropomorphic controversy, iconoclastic debate and the hesychast dispute.

THE SOUL’S POWERS AND THE PROCESS OF KNOWLEDGE IN THE WRITINGS OF SIMON TAIBUTEH: BETWEEN ANATOMY AND SPIRITUALITY


 BENEDICT (VALENTIN) VESA.


Abstract: In the line of the ascetical tradition, the knowledge of God is the very aim of spiritual life. Divine knowledge is possible, on the one hand, because of God’s revelation and, on the other hand, due to human’s anatomical and spiritual structure.

DEBATING THE DOCUMENTS OF THE HOLY AND GREAT SYNOD OF CRETE – A CANONICAL AND DISCIPLINARY APPROACH. CASE STUDY: THE ARCHBISHOPRIC OF IAŞI


EMILIAN-IUSTINIAN ROMAN

Abstract: 

The discussion of the documents of the Holy and Great Synod of Crete has resulted in numerous clashes in the dioceses of the Romanian Patriarchate.

A CANONICAL ANALYSIS OF THE MOST CONTROVERSIAL PHRASE OF THE HOLY AND GREAT COUNCIL: THE ORTHODOX CHURCH ACCEPTS THE HISTORICAL NAME OF OTHER NON-ORTHODOX CHRISTIAN CHURCHES AND CONFESSIONS THAT ARE NOT IN COMMUNION WITH HER.


  RĂZVAN PERȘA.

Abstract: In this paper I will try to emphasise the genesis and the development of the phrase: "the Orthodox Church accepts the historical name of other non-Orthodox Christian Churches and Confessions", by finding how this highly controversial formulation emerged and who were its promoters. Surprisingly, the direct promoter of this formulation of the final document of the Third Pre-conciliar Pan-orthodox Conference is none other than Theodoros Zisis, at that time a consultant member of the Ecumenical Patriarchate.

AUTONOMY AND ORTHODOX DIASPORA FROM THE POINT OF VIEW OF THE DOCUMENTS ADOPTED BY THE HOLY AND GREAT COUNCIL.PATRICIU DORIN VLAICU

Abstract: Since the beginning of the debates on the topics which could be discussed at the Orthodox Church’s Synod, autocephaly, autonomy, the Orthodox diaspora and the diptychs were part of the proposed themes.

THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE FOR TOMORROWRASTKO JOVIC

Abstract: This article theologically examines the document on fasting adopted at the Crete Council in 2016. With respect to fasting, as an obligatory practice, we could notice negative consequences in Church life, more than positive ones.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ


Μήνυµα τοῦ Ἁγίου Ὄρους περὶ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης ἐν Κρήτῃ Συνόδου 
ΚΑΡΥΑΙ ΤΗι 17ῃ/30ῇ Ἰουνίου 2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ. Φ.2/32/1400 2/7

Ἡ κατὰ τὴν σήµερον 17ην / 30ὴν Ἰουνίου 2017 ἐν Καρυαῖς συγκληθεῖσα ΣϚ΄ (206η) Ἔκτακτος Διπλῆ Ἱερὰ Σύναξις τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἀποτελουµένη ἐξ εἴκοσιν Ἐκτάκτων καὶ τῶν εἴκοσι Τακτικῶν Ἀντιπροσώπων παρὰ τῇ Ἱερᾷ Κοινότητι, ἐν συνεχείᾳ τῶν ἤδη γνωστοποιηθέντων κατὰ τὸ τελευταῖον διάστηµα ἐπισήµων κειµένων τοῦ Ἁγίου Ὄρους – τόσον τῶν θέσεων αὐτοῦ πρὸ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου, ὅσον καὶ τῆς ἀποτιµήσεως τῶν τελικῶν κειµένων τῆς Συνόδου – ἐξ αἰσθήµατος εὐθύνης καὶ σεβασµοῦ πρὸς τὴν Ἁγίαν ἡµῶν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ πλήρωµα Αὐτῆς κινουµένη, γνωρίζει τὰ ἀκόλουθα.

THE HOLY AND GREAT COUNCIL JOURNAL STUDIA THEOLOGIA ORTHODOXA, 1 (2017)

Table of contents of the STUDIA UNIVERSITATIS BABES-BOLYAI issue 


You can see below the table of contents of the STUDIA the issue selected. In order to view the summary of an article, you can access the link from its title. In order to obtain a synthesis on an article writer, accessing the link from the author's name will show all the archive articles of that article's author/co-authors. 

THE SETTLEMENT OF CANONIC TRADITION IN THE DOCUMENT THE IMPORTANCE OF FASTING AND ITS OBSERVANCE TODAY

THE HOLY AND GREAT COUNCIL OF THE ORTHODOXY ACCORDING TO REV. PROF. LIVIU STAN.

  

IRIMIE MARGA,

THE CANONICAL TRADITION OF THE ORTHODOX CHURCH AND THE HOLY AND GREAT COUNCIL BETWEEN RECEPTION AND REJECTION


RĂZVAN PERȘA, Invited Assistant Lecturer at the Faculty oˆ Orthodox Theology, Cluj‐Napoca. PhD Candidate at the Faculty oˆ Orthodox Theology, Arad., 
Studia Theologia Orthodoxa, 1 (2017), PP.39-42

THE DOCUMENTS OF THE GREAT AND HOLY COUNCIL OF 2016 CONCERNING THE INNER LIFE OF THE ORTHODOX CHURCH. DEVELOPMENT OF THE DOCUMENTS’ CONTENT


ANDRZEJ KUŹMA,  Associate Professor at Christian Theological Academy (Warsaw),
Studia Theologia Orthodoxa, 1 (2017), pp.29-38